zkratka pro codex alimentarius, mezinárodní standardy pro potraviny

Codex

Codex alimentarius: Mezinárodní standardy pro bezpečnost a kvalitu potravin

Co je codex alimentarius Codex alimentarius je mezinárodní soubor standardů pro potraviny, který byl vytvořen Organizací spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Tento kodex je zaměřen na stanovení jednotných standardů pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou potravinovou...